Gegevens Stichting Hulp aan Zlotoryja

Contactadres: Willemsbeekweg 34 - 1971 GW IJmuiden - telefoon: 06-22090413

Ingeschreven Kamer van Koophandel: 592248198 - RSIN: 853376451 - SBI: 94996

Doelstelling:

De stichting verleent humanitaire hulp aan een aantal openbare- en kerkelijke instellingen waaronder kindertehuizen, scholen en een ziekenhuis in en in de omgeving van de stad Zlotoryja in Polen.

Bestuur: P.Uijtendaal, G.van Broekhuijsen en R.Kips

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.