Informatie

Bovenstaand links naar het beleidsplan; het financieel verslag en de gegevens zoals deze verplicht zijn voor het behouden van de ANBI-status. Kunt u deze daar niet rechtstreeks zien, download het bestand dan via de link, die u kunt aanvragen bij de webmaster.

Een stukje geschiedenis

Voor het eerste hoorden we in Velsen van Zlotoryja, toen vanuit het plaatsje Zlotoryja enkele mensen uit Holland als eersten in het jaar 1982 hun solidariteitswerk begonnen. Tiny van Schooten ging met haar dochter in Velsen de nationale actie 'Help de Polen de winter door' organiseren. 

Zlotoryja is een plaatsje in het zuidwesten van Polen. Op dit moment heeft de stichting twintig project adressen in en in de omgeving van de plaats Zlotoryja. In Maart 1991 werd een stichting in het leven geroepen. onder de naam: 'STICHTING - ZLOTORYJA'.

Wat deed de Stichting voor werk?

In de eerste jaren richtten de hulptransporten zich voornamelijk op de allerarmsten onder de Poolse bevolking. Thans zijn het vooral de achtergestelde groeperingen in de Poolse samenleving, zoals bejaarden, wezen, patiënten van verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en afkickcentra en geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen uit gezinnen aan de zelfkant van de maatschappij die door de overheid zijn onttrokken aan de ouderlijke macht. 

Kortom groepen mensen die van de samenleving zijn geïsoleerd door ze te verstoppen in tehuizen, inrichtingen en internaten. 

Voor deze mensen heeft de 'STICHTING - ZLOTORYJA' zich in jarenlang ingezet.

Sluiting Solidariteitsgebouw in 2013

De huur van het Solidariteitsgebouw werd door de gemeente Velsen opgezegd!

Hiermee viel na 27 jaar het doek voor de instanties, die in Polen op onze hulp rekenden. Het toenmalige bestuur besloot de stichting te liquideren evenals De Roestige Pot; .

Piet Uijtendaal wilde echter verder een richtte de nieuwe stichting 'Hulp aan Zlotoryja' op, die op kleinere schaal en met minder middelen een aantal instellingen bleef helpen.