HELP

Corona hakt er in!

Ook bij de instellingen, internaten en scholen in Polen, die we normaal gesproken tenminste 2x per jaar via onze transporten voorzien van goederen, die zij goed kunnen gebruiken.


Onze opslag is vol!

maar... we kunnen/mogen niet naar Polen. Vandaar dat we hebben moeten besluiten de inzameling van de goederen, die u ons aanbiedt te stoppen. We hopen zo gauw de maatregelen het toestaan de transporten weer te hervatten.

HELP de stichting deze moeilijke periode door!

Voor oud ijzer en andere metalen, die we kunnen aanbieden bij onze handelaar kunt u nog wel contact opnemen met onze voorzitter 06-22090413.

Ook financiële bijdragen zijn nu vooral van harte welkom!. Als door de Belastingdienst aangemerkte ANBI-instelling kunt u deze (jaarlijkse) gift opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
U kunt deze overmaken op IBAN: NL96 RABO 03735 7556 88 onder vermelding van: Gift Stichting Hulp aan Zlotoryja. Bij voorbaat hartelijk dank!