Financieel overzicht

Financiën

Verwacht a.u.b. geen 3e dinsdag van september begroting. Onze inkomsten zijn zeer beperkt en onze uitgaven te overzien. In gewoon Nederlands hieronder een overzicht van onze inkomsten en uitgaven:

2022

De stichting heeft zoals alle voorgaande jaren weer geen winst gemaakt. Dit hoeft (mag) ook niet, maar de inkomsten  en uitgaven zijn nog steeds niet in balans. Dit betekent, dat de bestuursleden (met name Piet) voornamelijk opdraaien voor het tekort!

Inkomsten

Uitgaven

De inkomsten bestonden in 2022 voornamelijk uit de opbrengst van de verzamelde oude metalen. Maar liefst bijna € 3400,- werd door Piet bij elkaar geraapt en ingeleverd.  Aan giften kwam ongeveer € 300,- binnen.

Totaal dus ongeveer € 3700,-

De uitgaven bestonden zoals gebruikelijk uit transportkosten. De bestelwagen loopt niet op water! (Ruim € 4300,-). Reparaties aan de auto.  (€ 466,-) Verzekeringen, (Ong. € 500,-) Telefoon- en internetkosten (Ong € 780,-) maar helaas ook bankkosten (Bijna € 60,-). 

In totaal een bedrag van ruim € 6000,- 

Resultaat

Als u een meer gedetailleerd overzicht wilt inzien via de Verlies- en winstrekening; Balans en Kosten en Baten kunt u een link aanvragen naar deze gegevens. Onze trouwe donateurs kunnen -na inloggen- deze al raadplegen bovenaan deze pagina.

Een leek kan in ieder geval al zien, dat er jaarlijks geld bij moet! Onze bestuursleden (vooral Piet en Roel) doen dit al jaren graag (en omdat het niet anders kan!)

Verzoek

Vele kleine of minder kleine bijdragen in de vorm van structurele of incidentele giften kunnen de balans van de stichting wat minder op de financiële schouders van het bestuur laten rusten! 

Bel: Gerard van Broekhuijsen 06-30974608 of stuur een email naar de secretaris (info@)

V&W-rekening

Balans

Kolommenbalans