Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vacatures

Om het werk van onze -al meerdere jaren gepensioneerde- vrijwillige stichtingsmedewerkers te verlichten en -indien nog steeds nodig- later over te nemen, zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers van 18 jaar tot 80 jaar. Het zeer dankbare werk wordt zeer gewaardeerd door de ontvangende medewerkers van de tehuizen in de buurt van Zlotoryja in het zuid-westen van Polen

Na een bizarre Corona-periode

Doorstart

In dit catastrofaal gestarte jaar 2020 willen we toch de draad zo goed en zo kwaad als het gaat- weer oppakken. Wij hebben het hier moeilijk gehad. Maar het gebied waar onze hulp naar toe gaat heeft het nog een stukje moeilijker gekregen.
Wie willen ons helpen de hulp weer op gang te brengen en ons dankbare werk z.s.m. voort te zetten?

Onze vrijwillers

doen het werk voor de stichting nog steeds uit volle overtuiging en met alle energie, die ze in zich hebben. Vooral omdat dit werk zo veel voldoening geeft en direct zichtbaar is waar ze terecht komt. Daarom ook, is het zo moeilijk te accepteren dat het fysiek moeilijker wordt. Ze weten echter, dat als ze zouden stoppen, de tehuizen niet zomaar van anderen deze hulp kunnen verwachten.

Oproep

De Stichting Hulp aan Zlotoryja doet met klem een beroep op op de jongere generatie eens te overwegen of ze mee willen gaan draaien in de bestaande groep.

  • Mee te helpen bij het voorbereiden van een transport;

  • mee te gaan om het transport af te leveren;

  • te kijken wat hen leuk lijkt om te doen;

  • ideeën aandragen wat ze beter kunnen!

  • ...

Kortom willen nadenken òf en hoe ze het werk van de stichting kunnen voortzetten.

Bel: Gerard van Broekhuijsen 06-30974608 of stuur een email naar de secretaris (info@).