De Stichting Hulp aan Zlotoryja is opgericht op 13 november 2013 en gevestigd in Velsen

De stichting verleent humanitaire hulp aan een aantal openbare- en kerkelijke instellingen waaronder kindertehuizen, scholen en een ziekenhuis in en in de omgeving van de stad Zlotoryja in Polen.

Bestuur: P.Uijtendaal (voorzitter), G.van Broekhuijsen (secretaris/wnd penningmeester) en R.Kips (alg. bestuurslid)

Contactadres: Willemsbeekweg 34 - 1971 GW  IJmuiden - telefoon: 06-22090413

Ingeschreven Kamer van Koophandel: 592248198 - RSIN: 853376451 - SBI: 94996

Stichting Hulp aan Zlotoryja

De Stichting verzorgt jaarlijks meerdere transporten met spullen, die u 'over' heeft. Hartverwarmend is te zien, hoe deze spullen in de (kinder)tehuizen worden gebruikt

Dit houdt onze vrijwilligers optimaal gemotiveerd om te blijven inzamelen, sorteren en wegbrengen! Uw hulp blijft hierbij ook essentieel! 

Bel 06-22090413 als u spullen heeft! Onze vrijwilligers overleggen met u of deze welkom zijn en maken graag een afspraak wanneer en waar u deze bij ons kunt afgeven.

Ook U kunt helpen!

U begrijpt dat vooral het vervoer naar Polen veel geld kost. Vandaar dat een geldelijke bijdrage om de brandstof te bekostigen zeer welkom is. 

Onze stichting heeft de ANBI-status, zodat uw gift als zodanig bij uw belastingaangifte kan worden opgevoerd. U kunt deze overmaken op IBAN: NL96 RABO 03735 7556 88 onder vermelding van: Gift Stichting Hulp aan Zlotoryja

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

2023 De hulp komt weer stoom 

Onze voorzitter Piet heeft direct nadat de Coronamaatregelen werden versoepeld direct zijn dagelijkse taak: het ophalen van gebruikte bananendozen weer opgepakt. Deze zijn hard nodig om de binnengekomen en verzamelde goederen te sorteren, in te pakken en voor transport gereed te maken.

Hij doet dit niet alleen voor onze stichting, maar ook voor de stichtingen, waarbij ook ons bestuurslid Roel betrokken is.

In de privé garageboxen en de gehuurde commerciële opslag kunnen we voorlopig nog steeds wel wat spullen kwijt, die onze tehuizen in Polen nog goed kunnen gebruiken. Diverse 'donateurs' van deze spullen weten Piet nog wel te bereiken om deze spullen af te geven.
Zo... heeft u nog goede spullen, die wilt doneren? Een belletje naar Piet (06-22090413) en u weet meer.

Waarschijnlijk zal dit nooit meer de omvang bereiken van voorheen. Helaas is de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers van de stichting inmiddels boven 70 jaar. We hebben wel afgesproken dat we door willen gaan tot we het niet meer kunnen.

Zo 'sijpelt' er toch elk jaar minstens één transport naar Polen in samenwerking met de andere stichtingen.  

2022

Weer iets dat roet in het eten gooit. Polen ligt dicht bij een oorlogsgebied. We hebben wel contact, maar ook onze Poolse vrienden hebben extra andersoortige zorgen. We hopen op betere tijden.

2021

2021 is -nog steeds vanwege beperlingen vanwege Corona- nog niet op volle sterkte hervat. Er zijn wel enkele transporten geweest, maar we zijn nog niet op het oude niveau.

Onze voorzitter Piet in de IJmuider Courant (5 november 2020)

Polen transporten

2020

Samen met onze collegastichting: Club van Polen

Jawor

Het bejaardenhuis in Jawor blij gemaakt met een gevarieerd transport. Rollators, kleding en een verrijdbare po-stoel. 

Onze opslagruimtes moeten leeg

Het is al jaren kwakkelen buiten onze schuld. Corona, oorlog en ander zeer trekt een zware wissel op ons vrijwilligerswerk. Gelukkig blijft er wel wat aanvoer en kunenn we al is het geen 2x per jaar zo af en toe een transport organiseren in nauwe amenwerking met onze zusterstichtingen. 

16/17/18 februari 2020

hebben onze bestuursleden Piet en Roel weer een bezoek aan Polen gebracht. De aanhangwagen stond al klaar en de bus was om 02:00 uur geladen. Ondanks het stormachtige weer, is de reis zo goed verlopen.  Het betreft hier een transport voor onze zusterorganisatie in Voorschoten. Tevens is het i.v.m. de Coronacrisis tot nog toe het enige transport dat in 2020 kon plaatsvinden.

2019

10 december 2019

Zondag, maandag en dinsdag 'n retourtje Zlotoryja, waar de Stichting een lading (bijna) gloednieuwe matrassen van een bevriende winkelier naar het bejaardentehuis in Jawor kon brengen. Ze kwamen als geroepen en de matrassen werden direct samen met het hoog-laagbed opgemaakt, zodat de directrice het geld, dat hiervoor nodig zou zijn kon gaan besteden aan andere hartewensen.

20/21/22 oktober 2019

5 augustus 2019

12/13/14 juli 2019

Donderdag 6 juni 2019 Ook dat nog!

Dat wordt sleutelen om alles op tijd weer netjes rollend te krijgen.

16/17/18 april 2019

Gepakt en gezakt om weer richting Polen te gaan. Vanuit de school in Jawor, waar een lerarenstaking was uitgebroken naar het centrum van Zlotoryja, waar we konden zien hoe -met onze hulp- fysiotherapie kan worden gegeven.

16/17/18 februari 2019

2018

25/26/26 juli 2018

Incontinentiemateriaal, rollators en een hoog-laagbed voor het bejaardentehuis voor volwassenen in Milkov, waar minder-validen, die na de jeugdzorg in kindertehuizen worden opgevangen en begeleid tot hun dood.

28/29/30 april en 1/2 mei 2018

10-16 april 2018

2017

14/15/16/17 december 2017

17/18 december 2017

17 mei 2017

15 februari 2017

2016

14 december 2016

17/18 augustus 2016

30 juni 2016

18/19 mei 2016

6 april 2016

25/26 februari 2016

2015

2014

Een hartekreet van een hulpverlener, die zich afvraagt waarom onderstaande titel een waarheid als een koe is!

Hulp is een dure hobby!

Als je een kijkje in de boeken van een stichting als 'Hulp aan Zlotoryja' neemt, valt op dat het verlenen van hulp tegenwoordig hoge kosten met zich meebrengt. Natuurlijk, zo'n stichting krijgt of haalt -niet meer door u gebruikte- spullen gratis op. Kijken ze gratis na, sorteren ze gratis uit; vervoeren ze gratis en leveren ze gratis -vaak persoonlijk- op de plaats van bestemming bij de ontvanger af.

Graag gedaan...

Onze vrijwilligers verrichten deze werkzaamheden van harte, Vooral omdat ze al zo lang zien dat ze vele kinderen en anderen, die het minder 'breed' hebben, nog erg blij met deze 'voor ons overbodige' spullen kunnen maken.

In het begin waren er vele stichtingen en particuliere initiatieven, die deze hulp verleenden. De overheden dachten vaak mee en faciliteerden lange tijd d.m.v. het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld opslagruimtes; subsidies; hand- en spandiensten enz...

Kentering

De tijden veranderden en de ruimtes werden verkocht; de subsidies afgeschaft en dit gold ook voor de overige faciliteiten. De stichtingen en andere particuliere initiatieven moesten zelf maar zien 'hoe ze hun broek konden ophouden!' Opslagruimtes moesten tegen marktconforme prijzen worden gehuurd. Vervoer moest zelf worden bekostigd en ieder moest zelf maar op zoek naar gulle gevers, die het geld dat de overheden hierin stopten zouden gaan doneren.

Koude sanering

Deze -nu al jarenlange- veranderingen hebben geleid tot een ijskoude sanering in de hulpverlening. Vele stichtingen stopten noodgedwongen hun activiteiten en de vrijwilligers, die vaak jarenlang -met hart en ziel met hun hulp bezig waren, stopten abrupt met hun activiteiten.

Is hun hulp dan niet meer nodig?

Was dat maar zo! Veel instanties en hulpbehoevenden in de landen, waar de stichtingen bezig waren waren van de ene op de andere dag verstoken van hun extraatjes. Heel vaak kwam er niets voor in de plaats.

Hulp als bedrijfstak

Het hulpverlenen werd gezien als een 'business'. De 'overheadkosten' -die de vrijwilligers juist 'tot op de cent' wilden gebruiken voor hun hulp!- gingen steeds meer geld opeisen, Opslag liep in de papieren, transport werd onbetaalbaar en gulle gevers, die dit wilden gaan bekostigen waren nauwelijks te vinden.

Grote multinationals

De stichtingen (non-profits) kunnen momenteel echter nog wel gebruik maken van een nieuwe soort sponsoring van de rijkste multinationals ter wereld: Software zoals het Microsoft Office 365- en G-suite-pakket van Google wordt gratis! "aan 'non profits' geleverd opdat zij hun ingezamelde gelden niet aan administratieve werktuigen hoeven besteden, maar voor de volle 100% aan het verlenen van hun hulp."

Overheden

Zouden er ook schatrijke 'multinationals' te vinden zijn, die de opslag; het transport en de overige 'overheadkosten' van de hulpverleningsstichtingen gratis kunnen leveren? Opdat de hulpverleners weer -zoals vroeger- elke binnengekomen (euro)cent aan hun hulpverlening kunnen besteden!

Voorbeelden:

Maar gelukkig kunnen de vrijwilligers dit allemaal nauwkeurig administreren met de gratis verstrekte software van onze softwarereuzen! Absoluut noodzakelijk, want anders kom je niet in aanmerking voor de 'non-profit' status van deze bedrijven!

Gerard van Broekhuijsen